สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2564
  • รับชม : 148 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ.ร. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ตาม QR Code ด้านล่าง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน รวมทั้งปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ เป็นต้น รายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ โทร.08 6888 3329 (จิราภรณ์) หรือ 08 1633 3533 (ภัทรอาภา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ