ขายวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2564
  • รับชม : 232 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานพัสดุชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8514,7-8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ