สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงข้อเท็จจริงภารกิจการดำเนินงาน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2564
  • รับชม : 131 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานและอักษรย่อของหน่วยงาน อย. และ อภ. ซึ่งตามข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ มีการพาดหัวข้อข่าวโดยใช้ชื่อย่อหน่วยงานว่า "อย." แต่เนื้อหาข่าวที่นำเสนอเป็นภารกิจการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งอาจทำให้ประชาชนที่รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โทร. 0 2590 7117

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ