โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ผู้รับบริการต้องการขอรับเอกสารประวัติ ภายในวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • รับชม : 146 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการตรวจคันหามะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี โดยปีสุดท้ายที่มารับบริการเท่ากับปี พ.ศ. 2561 เพื่อลดปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

หากผู้มารับบริการต้องการขอรับเอกสารประวัติดังกล่าว ขอให้ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทรศัพท์ 054-335262-8 ต่อ 214 และ 109 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ