กรมอุทยานแห่งชาติ ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • รับชม : 111 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาการผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิรินาถตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 0-5356-2630

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ