ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู ของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • รับชม : 74 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู ของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ