ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2564
  • รับชม : 119 ครั้ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 10.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา 10.00 น. - 10.30 น. , ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเลือกสรรฯ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chaigmaipao.go.th หรือโทร 0 5399 8333 ต่อ 233

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ