บ้านห้วยปันจ๊อย เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • รับชม : 145 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

          เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านห้วยปันจ๊อย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.05 เมตร

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง โทร. 0-5352-9542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ