เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี 

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • รับชม : 155 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีราคากลางค่าจ้างให้ผู้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ