วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2564
  • รับชม : 148 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ผ่านอีเมล์ nattaya@bcnc.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 8 กันยายน 2564 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ