องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564
  • รับชม : 84 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน จำนวน 3 โครงการ โดยจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้ประชาชนที่สนใจยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน โทร. 0-5359-3222

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ