สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน แก้ไขวันที่ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพชำรุด

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564
  • รับชม : 142 ครั้ง

ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 109 รายการ โดยระบุว่าสามารถเสนอราคาได้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 และกำหนดวันดูสภาพและขายพัสดุในวันที่ 13 กันยายน 2564 นั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขอแก้ไขวันเวลาในการขายพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพเป็นวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพุน โทร. 0-5353-7696

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ