ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • รับชม : 111 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณายกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยพิจารณาเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบางแหล่งที่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้นการปิดอุทยานแห่งชาติตามฤดูกาล รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. 0-5356-2630

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ