ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะภายใจตำบลน้ำแพร่ มีจุดขนถ่ายในรัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตร โดยนับจากเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • รับชม : 74 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะภายใจตำบลน้ำแพร่ มีจุดขนถ่ายในรัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตร โดยนับจากเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 กันยายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 0792 ต่อ 102

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ