ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • รับชม : 82 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 8140

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด
10  เอกสาร-10 ดาวน์โหลด
11  เอกสาร-11 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ