เรือนจำจังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2564
  • รับชม : 68 ครั้ง

เรือนจำจังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน ซึ่งจะมีเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงในแต่ละเดือนประมาณ 7,800 ลิตรต่อเดือน โดยมีกำหนดเข้ายื่นเสนอราคาในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดลำพูน เลขที่ 212 ถนนจามเทวี ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-511055 ต่อ 209 หรือ 053-560755 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ