สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพ จำนวน 2 คัน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • รับชม : 226 ครั้ง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง สอบถามโทร 0 5422 3298 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ