ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทาง ชม.ถ74-008 จากสายถนนบ้านร้องบอน หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 ตำบลสันนาเม็ง กว้างบ 3.70 เมตร ยาว 1,148 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2564
  • รับชม : 176 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทาง ชม.ถ74-008 จากสายถนนบ้านร้องบอน หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 ตำบลสันนาเม็ง กว้างบ 3.70 เมตร ยาว 1,148 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 8142 ต่อ 101 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด
10  เอกสาร-10 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ