รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • รับชม : 92 ครั้ง

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ทางเว็บไซต์ http://nmp.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอรโทร 0 5311 2180-4 ต่อ 502

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ