รับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • รับชม : 110 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.academic.cmru.ac.th/Download/141064-raktin3.mp3  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 5388 5979

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ