รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • รับชม : 25 ครั้ง

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัสดุ หรืองานธุรการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5312 1177 , 0 5312 1181

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ