สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2565 ประเภทอุปกรณ์การเกษตร

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • รับชม : 380 ครั้ง

สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2565 ประเภทอุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน 69 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชชาภา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด และลงทะเบียนได้ที่ https://www.oncb.go.th/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=952&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title%2Cimage%2CVisitedCounts%2CFormatDate%2CDateCreate&Newssite=https%3A%2F%2Fwww.oncb.go.th%2F&Comment=yes&fbclid=IwAR0C9QSApBYmtuJtaYvZPge5wX46L5VF9CV4Yb1jJBCKwzH4IqjycQVxa1U

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-217259 ต่อ 10022 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ