จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลแจ้ห่ม มีความประสงค์จะขายอาคารราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2565
  • รับชม : 223 ครั้ง

จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลแจ้ห่ม มีความประสงค์จะขายอาคารราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคา ให้ลงชื่อแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดณห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ