ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเพาะเจาะจง

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2565
  • รับชม : 132 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ