How I Care ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาอังกฤษเด็กฟรี 5 ปี

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2565
  • รับชม : 113 ครั้ง

How I Care ประเทศสิงคโปร์กำลังขยายโครงการด้านการศึกษาของเด็กในกลุ่มอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี ได้มีโอกาสพัฒนาด้านการพูด อ่าน เขียน ภาาาอังกฤษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ พลกล้า ผู้จัดการโครงการ How I Care ประเทศไทย 

โทร 0839899691 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ