สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2565
  • รับชม : 123 ครั้ง

      สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้รับเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้ในความอุปการะจำนวน 1 ราย คือ เด็กชายต้นกล้า บัวเบา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ได้ติดตามเยี่ยมบ้านของมารดาเด็ก เนื่องจากขาดการติดต่อกับสถานสงเคราะห์เป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อครอบครัวหรือญาติที่เกี่ยวข้องได้

        หากผู้ใดเป็นมารดาของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของท่าน ถ้าผู้ใดพบหรือรู้จักมารดาเด็กขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐาน เช่น สูติบัตรเด็ก ไปติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โทรศัพท์ 053121161-3 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ