ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 100 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ