พาณิชย์เคาะส่วนต่างโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 "ประกันรายได้" เฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ 2.92 บาท

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 102 ครั้ง

พาณิชย์เคาะส่วนต่างโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 "ประกันรายได้" เฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ 2.92 บาท

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 ได้ออกประกาศกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 7 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีวันที่เพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.92 บาท ซึ่งราคาอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

ผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 053-562267 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ