ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ขอเชิญชวนเสนอชื่อหรือผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 244 ครั้ง

      ขอเชิญชวนเสนอชื่อหรือผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร โดยผู้สนใจสามารถร่วมเสนอชื่อและผลงาน ได้ทางเว็บไซค์ www.moralawards.com หรือทางไปรษณีย์ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยถือวันส่งต้นทางตามที่ประทับตราเป็นสำคัญ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moral.media.awards@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ