สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 111 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ราย นายอรรถาสิทธิ์ บำรุงวงศ์ ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 42517 และ 42518 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทรัพย์สินที่จะขายปรากฎตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ