สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 รถ ตามพระราชบัญ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 77 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 รถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รุ่นที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมใบอนุญาตขับรถ ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

และ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 รถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 สามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร. 053-525548 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ