เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้าง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 93 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นแอลฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านห้วยปันจ๊อย หมู่ที่ 2 , โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นแอลฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 13 บ้านหนองยวง หมู่ที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-529542 ต่อ 35 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ