สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุต้นสัก ครั้งที่ 4 (ต้นสัก) จำนวน 17 ต้น

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 106 ครั้ง

กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จะทำการขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุต้นสัก ครั้งที่ 4 (ต้นสัก) จำนวน 17 ต้น ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โทร. 0 5481 1530 และ 0 5481 1532 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ