แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ ๑

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 94 ครั้ง

          แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ ๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา อัตราค่าจ้าง ๓๗๗.๘๕ บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี อายุไม่เกิน ๖๐ ปี / เพศชาย สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ๐-๕๔๘๘-๗๐๗๐ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ