สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ (งวดที่ ๘)

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 90 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ (งวดที่ ๘)

          นายจุรินทร์ ลักษณวิเศษฏ์ รางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงราคาคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ งวดที่ ๘ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕% กิโลกรัมละ ๑๒.๔๑ บาท ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ