เทศบาลนครลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๑

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2565
  • รับชม : 112 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63 ถึง ซอย 4 ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถตูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lampangcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5423 7237 ต่อ 7709 7710 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ