สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ดำเนินการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัย

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2565
  • รับชม : 114 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ดำเนินการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.2453  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออยู่อาศัย เนื้อที่รวมประมาณ 0-3-96.40 ไร่  โดยให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าที่ดินเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเช่าเป็นต้นไป ด้วยวิธีประมูลเสนอเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าตามเงื่อนไขประมูล 

     ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอซื้อ/ขอรับแผนผังที่ดินราชพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 65  ถึงวันที่ 25  ส.ค. 2565 ทุกวันในเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ