ชุดคู่มือ KM 2563

  • ประกาศจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2563
  • รับชม : 1035 ครั้ง


คลิป VDO
สอนทำพาดหัวข่าวลงในภาพ
https://www.facebook.com/2068911806499182/videos/324736381988568/

 

อธิบายวิธีแทรกรูปภาพในเนื้อหาข่าวและเพิ่มวิดีโอ
https://www.facebook.com/2068911806499182/videos/298201491607740/

 

อธิบายการเพิ่มองค์ประกอบของเว็บไซต์
https://www.facebook.com/2068911806499182/videos/317297896362050/

 

พร้อมเอกสารแนบ
- เอกสาร-1 การทำข้อความพาดหัวข่าวลงในรูปภาพ
- เอกสาร-2 อธิบายวิธีแทรกรูปภาพในเนื้อหาข่าวและเพิ่มวิดีโอ
- เอกสาร-3 อธิบายการเพิ่มองค์ประกอบของเว็บไซต์
- เอกสาร-4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ