สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง)

  • ประกาศจาก : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 414 ครั้ง

สารคดีเชิงข่าว  ตอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เดินหน้าพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เสริมศักยภาพการศึกษาตลอดช่วงชีวิต

โครงการ         :   โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (สวท.ลำปาง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ