สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 48 รายการ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  21/02/2562 
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ของทางราชการ  สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง  22/02/2562 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  18/02/2562 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกรว่มกิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  21/02/2562 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านปงสนุก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1   22/02/2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562  ศูนย์สรรหาและเสือกสรรกลุ่มงานบริหารการสอบทุน  21/02/2562 
สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562    30/04/2562 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒”  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  28/02/2562 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  30/03/2562 
สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้   30/04/2562 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่   30/04/2562 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  30/04/2562 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  30/04/2562 
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)     23/02/2562 
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า     30/09/2562 
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่    30/04/2562 
สนง.เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่  สนง.เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  30/04/2562 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph