ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสายอากาศ Guyed Msat สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสายอากาศ Guyed Msat สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM ความพี่ 639 KHz. และ 1476 KHz.


ไฟล์เอกสารประกอบ
img-Y11111431.pdf |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสายอากาศ Guyed Msat สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM ความพี่ 639 KHz. และ 1476 KHz. |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar