ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสายอากาศ Guyed Msat สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM ความถี่ 639 KHz. และ 1476 KHz. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสายอากาศ Guyed Msat สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM ความถี่ 639 KHz. และ 1476 KHz. โดยวิธีคัดเลือก


ไฟล์เอกสารประกอบ
img-Z26165955.pdf |


คะแนนโหวต :