ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ปี 2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar