ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง โครงประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์) พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง โครงประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์) พ.ศ. ๒๕๖๖


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 95.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar