ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และบริเวณจุดลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และบริเวณจุดลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) พ.ศ. ๒๕๖๖


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 96(1).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar