ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีที่ยู ของส่วนเทคนิค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู ของส่วนเทคนิค


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar