ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 223.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar