ชวนประชาชน ร่วมแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมออนไลน์ ผ่าน Line @esshelpme

วันนี้ (23 พ.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ฝากถึงประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “ESS Help Me (Emergency Social Services)” ปักหมุด หยุดเหตุ ซึ่งนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าระบบดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมที่สะดวก รวดเร็ว ใน 5 เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เหตุข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือโดนทำร้ายร่างกาย, เหตุกักขังหน่วงเหนี่ยว, เหตุเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ, เหตุผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และเหตุมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย

ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้เพียงแค่เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ @esshelpme และแจ้งเหตุโดยกดปุ่มแจ้งเหตุด่วน ระบุตำแหน่งเกิดเหตุ และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนสถานะมายังผู้แจ้งเหตุ

ล่าสุด ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการแจ้งเหตุเข้ามาแล้ว จำนวน 6 เหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดแจ้งเหตุเท็จโดยเจตนาจะถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 384 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar