พาณิชย์ลำพูน จับมือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ต่ออายุโครงการลดค่าขนส่งช่วยเหลือเกษตรกร ต่อเนื่องเป็นปีที 4

นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ส่วนลดค่าขนส่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้แก่เกษตรกรจังหวัดลำพูน เพื่อระบายผลผลิตสินค้าเกษตรสู่จังหวัดปลายทางทั่วประเทศ โดยการันตีด้วยการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ถึงมือลูกค้าด้วยความมั่นใจ

โดยกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใช้ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วัน และต่างจังหวัด ใช้ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วัน เกษตรกรจังหวัดลำพูน สามารถจัดส่งเคอรี่สาขาไหนก็ได้ในจังหวัดลำพูน และ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สายใต้ เช่น สาขาจอมทอง หางดง สันป่าตอง เป็นต้น ให้สะดวกให้การจัดส่งมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึง 31 ธันวาคม 2566

โดยค่าขนส่ง นั้น แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ขนาด 1-7 กก. กล่องไซส์ S ขนาดรวมไม่เกิน 60 ซม. ราคาค่าขนส่ง 24 บาท / ขนาด 5-7 กก. กล่องไซส์ S+ ขนาดรวมไม่เกิน 70 ซม.

ราคาค่าขนส่ง 49 บาท / ขนาด 7-10 กก. กล่องไซส์ M ขนาดรวมไม่เกิน 90 ซม. ราคาค่าขนส่ง 49 บาท / ขนาด 10-15 กก. กล่องไซส์ M+ ขนาดรวมไม่เกิน 105 ซม.

ราคาค่าขนส่ง 88 บาท / ขนาด 15 กก. กล่องไซส์ L ขนาดรวมไม่เกิน 120 ซม. ราคาค่าขนส่ง 88 บาท

ทั้งนี้หากเกษตรกรจังหวัดลำพูน สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรับส่วนลดค่าขนส่งเคอรี่ได้ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เลขที่ 218 ถ.หน้าวัดพระยืน หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-511184 สำหรับเกษตรกรในจังหวัด ที่มีบัตรอนุญาตเดิมของปี 2565 ให้เตรียมใบเดิมมายื่นต่ออายุ (ไม่ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่มเติม) ในส่วนผู้สมัครรายใหม่ ขอให้เตรียมหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริง และทะเบียนเกษตรกรตัวจริง ยื่นสมัครที่สำนักงานฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar