อบจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 5 อำเภอเมืองลำพูน ร่วมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ส.อบจ.) กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่

- ต.ในเมือง

- ต.เวียงยอง หมู่ 1,2,3

- ต.ต้นธง หมู่ 10

เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่

- ต.เวียงยอง หมู่ 4,5,6,7,8

- ต.ต้นธง หมู่ 1,2,3,4,5,8,9

- ต.บ้านแป้น หมู่ 1,2,3,4,7,9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-597260 ต่อ 114 หรือ www.facebook.com/lpao2023


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar